Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng: Khẩn trương điều tra vụ thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền”

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g yêu cầu chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 17-6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g đã có c.ô.ng văn số 219-CV/BCĐTW gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g. Toàn văn nội dung c.ô.ng văn như sau:

Loading...

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn thanh tra, hiện đang bị tạm giữ tại Trại t.ạ.m g.i.a.m Công an tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có hành vi “Nhận h.ố.i l.ộ” – Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường

“Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, c.ô.ng tác phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, góp phần q.ua.n t.rọ.n.g giữ vững ổn định chính trị, pha’t triển kinh tế – xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyê’t c.ô.ng việc vẫn còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, mới nhất là vụ việc cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng có hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để chấn chỉnh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

1- Rà soát, đa’nh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, đảm bảo những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch. Đồng thời tăng cường kiểm tra, gia’m sa’t hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g là phải “chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g chính ngay trong các cơ quan chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g”.

Loading...

2- Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các Quy trình, quy chế hoạt động của các Đoàn thanh tra, kiểm toán đảm bảo c.ô.ng khai, minh bạch, c.h.ặ.t chẽ, không để sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g trong quá trình thanh tra, kiểm toán.

3- Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc “vòi tiền” của một số cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý nghiêm theo quy định của pha’p luật.

4- Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm; báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g (qua Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) trước ngày 30-6-2019″.

TTXVN

Loading...
Loading...